دو فصلنامه پژوهش در آموزش ابتدایی

Research in Elementary Education

دو فصلنامه علمی _ تخصصی پژوهش در آموزش ابتدایی به منظور ارائه تازه ترین نظریه ها و یافته های علمی در حوزه های آموزش ابتدایی و اشاعه وگسترش دانش آموزش و پرورش ابتدایی و همچنین به جهت تبادل و نشر افکار و اندیشه های بدیع از بهار و تابستان ۱۳۹۸ با چاپ اولین شماره کار خود را آغاز نمود.

نشریه پژوهش در آموزش ابتدایی نشریه است کاملا علمی متعلق به دانشگاه فرهنگیان که از سال ۱۳۹۸ به صورت دو فصلنامه شروع به انتشار نمود.

حوزه جذب مقالات و انواع مقالات قابل قبول در نشریه:

نشریه نسبت به دریافت و انتشار مقالات در سه قالب مقالات کامل اصیل علمی، مقالات کوتاه علمی و همچنین مقالات مروری در حوزه های

• برنامه های درسی در دوره ابتدایی و چالش های آن

• آموزش هنر، جایگاه، محتوا و روش تدریس

• آموزش علوم پایه، اهمیت و دغدغه های آن

• تدریس، یادگیری و روش های آن

• زبان، ادبیات و آموزش آن برای دانش آموزان

• آموزش آموزه های دینی در سال های اولیه تحصیل

• یادگیری دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی

• معلمان و تربیت آن در دوره ابتدایی

• مدیریت، تشکیلات، قوانین و مقررات

• برنامه ریزی آموزشی و ارتباط آن با جامعه

• تکنولوژی آموزشی و فضای مجازی

• آموزش علوم انسانی در دوره ابتدایی

• روانشناسی در آموزش

• سایر موضوع های مرتبط با آموزش ابتدایی

و همچنین موضوعات مرتبط ، که قبلا در هیچ نشریه و یا کتابی به چاپ نرسیده باشند پس از انجام فرآیند بررسی اولیه و داوری دقیق، اقدام می­ نماید.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات