خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 485
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 413
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 113
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 10 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه سلمان فارسی کازرون

نقد جامعه شناختی داستان سیاسنبو براساس نظریه ساختارگرایی تکوینی گلدمن نوشته زیبا قلاوندی و علی حاجی پورتحلیل و رتبه بندی عوامل موثر بر بهبود کیفیت آموزشی (مطالعه موردی: دانشگاه سلمان فارسی کازرون ) نوشته سعید فلاحی و الهه علی ویسیMulti-Objective Quantum Soliton Particle Swarm Optimization Algorithm نوشته Saeed Fallahiرعایت اصول نگارش و ویرایش فارسی در نوشتار دانشجویان: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه سلمان فارسی نوشته فاطمه فلاح و یاسر خواجویپیش بینی یادگیری ادراک شده بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تعلق به مدرسه در دانش آموزان نوشته مسلم عباسیعناصر محیطی و فردی تاثیرگذار بر احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: کلانشهر شیراز) نوشته رسول بلاغی اینالو و محمد اکبری ریابینیمرخ نارسایی شناختی، نارسایی هیجانی و اجتناب شناختی در دانش-آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص نوشته مسلم عباسیسنجش میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و ارزیابی عوامل فردی، اجتماعی موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر دهدشت) نوشته سول بلاغیمقایسه اثربخشی درمان شناختی و رفتاری مبتنی بر خستگی و خوددلسوزی شناختی بر ابعاد خستگی و خودانتقادی بیماران مولتیپل اسکلروزیس نوشته مسلم عباسیرابطه ساختاری شرم از تصویر بدن و اشکال خودانتقادی/ اطمینان بخشی به خود در دانش آموزان دختر: نقش واسطه ای ابعاد ترس از شفقت نوشته مرضیه صادق زادهپیش بینی تعلل ورزی تحصیلی براساس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، باورهای انگیزشی و هیجانات تحصیلی در دانش‎آموزان دختر دوره متوسطه نوشته مونا قلی‎پور و نظام‎الدین قاسمیتبیین موقعیت تجاری بغداد در دوره اول خلافت عباسی (۱۳۲-۲۳۲ ق) نوشته ابوذر خسرویAn Effective Approach for Automated Lung Node Detection using CT Scans نوشته - - و - -طراحی و آزمون الگویی از پیشایند های مهم رفتار اجتماع یار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز نوشته علی رضا عظیم پورارتباط شکنندگی باورهای شادی و شادمانی تجربه شده: نقش تعدیل-گر خوش بینی نوشته لیلا شاملیرابطه بدرفتاری های دوران کودکی و سلامت روان با میانجی اجتناب تجربه ای در دانشجویان دختر نوشته لیلا شاملی و زهرا بهرام آرا و مهرناز محمدینقد تصوف در آثار صوفیان قبل و بعد از حمله مغول نوشته مهدی رضائی و مریم خسروانی خانیمنینقدی بر اسناد سلسله های معروفیه نوشته مهدی رضائیSolving Volterra's Population Model via Rational Christov Functions Collocation ‎Method نوشته A. Jahangiriبررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی فرم کوتاه مقیاس استرس شغلی پرستاران در دوره همه گیری کویید-۱۹ نوشته مریم صفری شیرازی و مرضیه صادق زاده و مسلم عباسی