آقای دکتر Hossein Hooshyar

Dr. Hossein Hooshyar

استاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178007)

8
21
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs