دوفصلنامه منطق پژوهی

The Institute of Humanities and Cultural Studies

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دوفصلنامه علمی - پژوهشی منطق‌پژوهی را منتشر می‌کند. از استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت می‌شود مقاله‌های تالیفی خود را در موضوعات پیشنهادی یا سایر موارد مرتبط، برای انتشار در این نشریه ارسال کنند.

  شماره مجوز علمی-پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت علوم:  ۳/۱۲۲۲۷۳   مورخ:۹۱.۵.۱۸

برخی از موضوعات پیشنهادی این نشریه:

منطق ارسطویی (منطق سینوی)

منطق ریاضی (استاندارد، غیر استاندارد)

فلسفه منطق

فلسفه تطبیقی

فلسفه تحلیلی (با گرایش منطقی)

فلسفه زبان (با گرایش منطقی)

منطق کاربردی

تفکر نقدی