دوفصلنامه کاوش های عقلی

Intellectual explorations

دوفصلنامه «کاوشهای عقلی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز از پاییز سال ۱۴۰۱ منتشر شده است. این نشریه با رویکرد عقلی برای انعکاس و ارائه دستاوردهای مطالعات علمی و پژوهش‌های استادان و پژوهشگران معاصر در حوزه عقلی و استدلالی (اعم از فلسفه، کلام و عرفان اسلامی) و موضوعات مرتبط با آن (اعم از مطالعات میان‌رشته‌ای و کاربردی) فعالیت می‌کند. همچنین این مجله با کسب مجوز انتشار از سی و چهارمین جلسه تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ مطابق با نامه شماره ۳۲/۸۵۳۹۹/ص مقاله‌های علمی در حوزه عقلی را به صورت دو فصلنامه منتشر می‌کند. در پایان از همه متخصصان، محققان و دانش‌پژوهان درعرصه علوم عقلی و به‌ویژه حوزه مطالعات فلسفی و کلامی دعوت می‌شود با ارسال مقالات علمی خود، ما را در رسیدن به اهداف بلند مجله یاری رسانند. هم‌چنین از پژوهشگران، اعضای هیات تحریریه، داوران و همه دست اندرکاران فصلنامه که در تداوم، انتشار و ارتقای سطح علمی دوفصلنامه، نقشی اساسی داشته و دارند تشکر ویژه به عمل می‌آید.