مقالات Journal of Optimization in Industrial Engineering، دوره 14، شماره 29

تاریخ نمایه سازی مقالات: 23 خرداد 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 304