مجله مکانیزاسیون کشاورزی

he Journal of Agricultural Mechanization

به اطلاع همکاران محترم می رساند بر اساس سامانه ارزیابی کمیسیون نشریات علمی کشور، نشریه مکانیزاسیون کشاورزی رتبه "ب" را کسب نموده است.

نشریه مکانیزاسیون کشاورزی مقاله‌های برگرفته شده از نتایج تحقیقاتی را که به‌صورت تجربی یا تحلیل‌های نظری در زمینه مهندسی ماشین ­­های کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی در بخش های زراعی باغی، دامی و شیلات انجام شده اند را مورد نظر قرار می دهد. مقالات در صورتی‌که تاکنون در هیچ نشریه داخلی و یا خارجی به چاپ نرسیده باشد، مورد پذیرش قرار می گیرند.

این نشریه از تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۹ مجوز انتشار به صورت فصلنامه دریافت کرده است و از سال ۱۴۰۰، چهار شماره در سال منتشر می شود.

قالب و شکل مقالات: مقاله کامل پژوهشی، مقاله مروری یا ترویجی، مقاله کوتاه و گزارش علمی کوتاه

حوزه های موضوعی: ۱. ارگونومی و ایمنی در ماشین­ های کشاورزی ۲. بهینه ­سازی سامانه­ های کشاورزی ۳. بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی ۴. کشاورزی دقیق ۵. استانداردهای آموزشی و فنی ماشین­ های کشاورزی و مکانیزاسیون ۶. مدیریت سامانه ­های مکانیزه کشاورزی ۷. کشاورزی حفاظتی ۸. مهندسی نگهداری و تعمیرات ۹. مدیریت پسماندهای کشاورزی ۱۰. مدیریت و بهینه ­سازی مصرف انرژی در سامانه ­های مکانیزه کشاورزی ۱۱. انرژی­ های نوین ۱۲. انرژی و محیط زیست ۱۳. مقالاتی که جنبه بین رشته­ ای داشته و به ­طور مستقیم سامانه­ های فنی و مهندسی کشاورزی، زیست محیطی و تولید پایدار محصولات کشاورزی (از قبیل زراعی، باغی، دامی، شیلات و ...) را هدف قرار داده ­اند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)