ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

ژورنالها و مجلات علوم کشاورزی

تعداد نتایج در هر صفحه

Journal of Crop Production

حوزه های تحت پوشش:گیاه شناسی, علوم کشاورزی


ترتیب انتشار:Bi-monthly
شماره استاندارد: 2008-739X
شاپای الکترونیک: 2008-7403

Cereal Research

حوزه های تحت پوشش:علوم کشاورزی


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 2252-0163
شاپای الکترونیک: 2538-6115

Journal of Watershed Management Research

حوزه های تحت پوشش:علوم کشاورزی


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: ۲۲۵۱-۶۱۷۴
شاپای الکترونیک: ۲۶۷۶-۴۶۳۶

Applied Filed Crops Research

حوزه های تحت پوشش:علوم کشاورزی


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 2423-5423
شاپای الکترونیک: 2423-5431

حوزه های تحت پوشش:علوم کشاورزی


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: 2345-3869
شاپای الکترونیک: 2383-1316

Plant Production Research

حوزه های تحت پوشش:علوم کشاورزی


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 2322-2050
شاپای الکترونیک: 2322-2778

Seed and Plant Journal

حوزه های تحت پوشش:علوم کشاورزی و بیولوژی, علوم کشاورزی


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 2008-6946
شاپای الکترونیک: -

Journal of Agricultural Meteorology

حوزه های تحت پوشش:علوم کشاورزی


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: 2345-3419
شاپای الکترونیک: 2588-6002

Iranian Journal of Seed Science and Research

حوزه های تحت پوشش:علوم کشاورزی


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 2383-225X
شاپای الکترونیک: 2476-378

Journal of Crop Science Research in Arid Regions

حوزه های تحت پوشش:علوم خاک, علوم کشاورزی, گیاه شناسی


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: 2423-611X
شاپای الکترونیک: 4603- 258
Support