دوربین های مدار بسته ای الهی

20 فروردین 1403 - خواندن 4 دقیقه - 202 بازدید

بسم الله الرحمن الرحیم


شخصی وارد فروشگاهی شد یک شیشه ای را برداشت می خواست آن را به دقت ببیند ، ناگاه از دستش افتاد وشکست ، اواطرافش را نگاه کرد دید کسی نیست وصاحب فروشگاه هم متوجه نشده است خورده شیشه هارا با پا زد رفتند زیرمیزی ، باخود گفت: خوب شد کسی متوجه شکستن شیشه نشد.

می خواست فروشگاه را ترک کند که ناگهان چشمش افتاد به تابلوی که نوشته شده بود : این فروشگاه مجهز به دوربین مداربسته است، باخود گفت:

خیلی بد شد، دوربین این کار مرا ضبط کرده است ، خم شد یکی از خورده شیشه هارا با دست گرفته آمد کنار فروشنده گفت: عذر خواهی می کنم، این شیشه از دستم افتاد و شکست ، لطفا مبلغش را بفرمایید تا تقدیم نمایم! فروشنده هم مبلغش را گفت وقیمت شیشه را پرداخت نمود. بعد به فروشنده گفت:

اینجا نوشته اید این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است، هرچقدر نگاه کردم چیزی ندیدم میشه بفرمایید این دوربین کجاست؟ فروشنده گفت:

بسم الله الرحمن الرحیم ودست گذاشت روی تابلوی که نام مبارک «الله» با خط درشت نوشته شده بود وگفت «الله» دوربین مداربسته ای ماست.

آری « ا لم یعلم بان الله یری ، آیا (انسان) نمی داند که خداوند(اورا) می بیند » علق/ 14 . « و هو معکم این ما کنتم ، خدا باشماست هرجا که باشید. » حدید / 4 .

خیلی عجیب است که ازدوربین های مداربسته می ترسیم که مبادا ... اما از خدای سبحان که همیشه در محضراو قرار داریم و از دوربین های پرقدرت الهی نمی ترسیم

بیاییم همان طور که مواظب دوربین های مداربسته و مخفی هستیم وازآنها حساب می بریم (وبخاطر که دوربین عکس وفیلم مارا ضبط نکند ازخیلی کارهای که ازانتشارآنها خجالت می کشیم دوری می کنیم) مواظب دوربین های خدای سبحان هم باشیم و ازآنها حساب ببریم زمان ومکان ، دوربین های مدار بسته ای الهی هستند تمام اعمال مارا درهرزمان ومکانی که صورت بگیرد ضبط نموده ودرروز قیامت باز پخش خواهند کرد.

چنانکه آیه 4 سوره مبارکه زلزله می فرماید:« یومئذ تحدث اخبارها ، روزی که زمین خبرهای خود را بازگو نماید » و...

مهم تر اززمان ومکان اعضای بدن انسان است که هرکدام دوربین مداربسته ای الهی به حساب می رود ودر روزقیامت تمام آنچه را انسان باهمین اعضا وجوارح خود انجام داده است را ، باز پخش و بازگو می کنند. چنانکه آیه 65 سوره مبارکه یس می فرماید:« الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون ، امروز بردهانشان مهر(خاموشی) می نهیم و دستهای شان باماسخن می گویند وپاهای شان به آنچه انجام می دادند گواهی می دهند»

همچنین درآیه 20 سوره مبارکه فصلت می فرماید:« شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون ، گوش ها و چشم ها وپوست های تنشان به آنچه انجام داده اند شهادت می دهند» ...


خلاصه این که دوربین های الهی شبانه روز و درهمه جا درحال عکس و فیلم برداری ازما هستند پس ...


ولی خیلی جالب است که اکثرماها آن قدر که ازدوربین مداربسته می ترسیم ازدوربین های پرقدرت الهی ...