ابلاغ و اجرای رای داوری

7 اردیبهشت 1403 - خواندن 5 دقیقه - 583 بازدید

ابلاغ رای داورچه کسی حق دارد رای داور را ابلاغ کند؟ با چه شرایطی؟ و چرا؟
ماده 485 جواب این سوال را داده که فقط داور می­تواند درخواست ابلاغ رای داوری را مطرح کند، بر اساس قانون ابلاغ رای داور فقط با داور است، تنها کسی که می­تواند درخواست ابلاغ کند، زیرا شخصی دارای هویت است، اصل رای را بایستی ارائه کند، نسخه دوم درخواست هم مهم است.
وقتی رای داور به شعبه دادگاه ارجاع می­شود شعبه چند کار انجام می­دهد:

  • یک مطالعه اجمالی که آیا قرارداد درست است؟ شرط درست است؟ رای داور درست است یا خیر؟
  • یک نگاه اجمالی می اندازد که آیا رای داور مطابق ماده 489 صادر شده یا خیر (یک نگاه اجمالی نه دقیق مانند آنچه به اعتراض رای صورت می­گیرد).

اگر چنانچه به هر دلیلی ابلاغ را صحیح ندانست، مثلا فرض کنید رای داور ناصب یک موضوعی بود مثل اموال عمومی که قابلیت داور پذیری را نداشته است، پس ابلاغ امکان­پذیر نیست دادگاه می­تواند در قالب یک تصمیم این درخواست را رد کند، این تصمیم رای نیست، یک تصمیم است، وقتی تصمیم به رد می­گیرد این تصمیم قابل اعتراض هم متاسفانه نیست و نیاز به ابلاغ هم ندارد، می­تواند به خواهان اطلاع دهد اما مانند رای نیاز به ابلاغ ندارد.
برخی­ها یک درخواست می­نویسند، درخواست ابلاغ رای داور و متعاقبا اجرای رای داور، محکوم علیه درخواست می­کند، محکوم له درخواست ابلاغ رای داور و اجرای رای داور، هر دو درخواست رد خواهد شد، چرا؟ چون در ابلاغ رای داور خواهان ذینفع نیست، اجرای رای داور چرا؟ چون ابلاغ نشده است، مدت 20 روز هم منقضی نشده است.
سوال: اگر چنانچه طرفین طریق ابلاغ را مشخص نکرده باشند، اما اگر داور رای داور را حضورا ابلاغ کند، این موثر است یا خیر؟
به نظر بنده خیر هیچ تاثیری ندارد، ابلاغ صورت نگرفته است، چون قانون­گذار می­گوید اگر طریق ابلاغ تراضی شود از آن طریق و اگر نباشد از طریق دادگاه.
سوال: اگر در رای داور واژه قطعی بودن رای داوری قید بشود، واقعا قطعی است؟ در رای دادگاه بدوی بدین شکل است، و اگر طرفین قبول کنند که حق تجدید نظرخواهی نداشته باشند ساقط می­شود، اما اگر در رای داوری قید شود واقعا قطعی می­شود؟
 به هیچ وجه، پس اگر قید شود که طرفین حق اعتراض ندارند، باز حق اعتراض دارند، زیرا ماده 489 به ما می­گوید، به طور قهری، رای داور در موارد ذیل باطل و غیرقابل اجرا است، ولو این که داور بنویسد که قطعی است ولو این که طرفین قبلا بنویسند قطعی است، و حق اعتراض ندارد، قانون­گذار به طور قهری این را پذیرفته است که قاضی حق دارد اجرای رای داور را نپذیرد، ابلاغ رای داور را هم نپذیرد.
سوال: رای داور به چه کسی ابلاغ می­شود؟ در ماده 485 می­گوید که به اصحاب دعوا ابلاغ شود.
سوال آیا رای داور را به وکیل طرفین هم می­توان ابلاغ کرد؟
خیر نمی­شود، که در دو مورد ابلاغ به وکیل درست نیست و ابلاغ باید به اصیل انجام شود:

  1. ابلاغ رای داور چون آخر ماده 485 اسم وکیل را نیاورده و گفته شده به اصحاب دعوا ابلاغ شود.
  2. ابلاغ اجرایی به محکوم علیه، موضوع ماده 7، قانون اجرای احکام مدنی.

نکات مهم اجرای رای داور:

  • چه کسی می­تواند درخواست اجرای رای داور بدهد؟

فقط محکوم له می­تواند درخواست اجرای رای داور را انجام بدهد. نیاز به دادخواست ندارد، هزینه­اش غیر مالی می­باشد.

  • سوال اگر تعیین داور در یک شعبه و ابلاغ رای داور در شعبه­ای دیگر باشد آیا اجرای رای داور با همان شعبه بایستی انجام بپذیرد یا می­تواند با شعبه­ای دیگر انجام شود.

در خصوص تعیین داور، ابلاغ داور، اجرای رای داور و اعتراض به رای داور به هر شعبه­ای می­تواند ارجاع شود. از یک حوزه قضایی و این طور نیست که اگر یک شعبه­ای تعیین داور کرد اجرا، ابلاغ، اعتراض هم لزوما در همان شعبه صورت پذیرد. البته درستش این است که باید از همان شعبه­ای که تعیین داور شده است انجام بپذیرد اما چه کنیم که قانون­گذار اینجا نقص دارد.

  • اجرای رای داور هم مستلزم انقضای مدت 20 روز می­باشد و حتما باید 20 روز سپری شود. تا درخواست اجرا صورت پذیرد.

در خصوص شناسایی و اجرای رای داور، دادگاه چند کار می­تواند انجام بدهد. یا اجرای رای داور را می­پذیرد و دستور اداری صادر می­کند مبنی بر اینکه دفتر نسبت به صدور اجراییه حسب مفاد رای داور اقدام شود. یا اینکه می­پذیرد. در هر دو شکلش متاسفانه تصمیم دادگاه غیر قابل اعتراض است.