آقای دکتر Ramin Khajavi

Dr. Ramin Khajavi

استاد تمام گروه مهندسی پلیمر و شیمی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (12228)

61
13
48

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers