آقای دکتر hamed kord

Dr. hamed kord

استادیار گروه مدیریت دانشگاه ولایت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (1375)

29
11
1
2
8
1
8
1
16

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • نظام مهندسی ساختمان

ISI Papers

 •  Abdolbaset Moradzadeh, Abdolalim Parmuzeh, Ali Parvaresh, Hamed Kord.(2014)." Investigate the entrepreneurial culture development and it’s role in intensifying the tendency to start innovative business". International journal of research in organizational behavior and human resource management.
 •  Abdolbaset Moradzadeh, Hamed Kord, Najim Kordi Tamandani, Ali Parvaresh.(2014). "The ranking of the factors affecting the increase of the customers interest in depositing their money in bank." International Journal of Economy, Management and Social Sciences.
 •  Abdolbaset Moradzadeh, Masoud Gorgich,Najim Kordi Tamandani, Hamed Kord.(2014) "The Ranking of the Vital Factors Affecting Customer Intention of Using Internet Banking Devices". International Journal of Basic Sciences & Applied Research.
 •  Hamed Kord, Mohammad Davoud Bahadori, Mosayeb Jahantigh, Abdolbaset Moradzadeh (2014). "Prioritization of affecting management - enterprise factors on development of mobile government in iran".Arth Prabhand: A Journal of Economic and Management.
 •  Abdolbaset Moradzadeh, Ahmad Doosti, Hamed Kord, Mohammad Anvar Asoodeh(2014). "Investigate the role of social capital in the improvement of Talent Management processes". Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology.
 •  Hamed kord ,ferydon damani,Ali parvaresh(2015). "The study of occupational stress and its relationship with knowledge management based on HSE model". Creative Education Journal .
 •  Monireh shamsaei, Marzieh arefi,Yousef noushiravani, Hamed kord (2015). " The impact of organizational citizenship behavior and effective factors in zabol university of medical science expert".International Journal of Economy, Management and Social Sciences.
 •  Abdolbaset Moradzadeh, Abdolalim Parmuzeh, Mohammad Anvar Asoodeh, Hamed Kord (2015). "The influence of spiritual leadership in promoting organizational citizenship behaviors of employees" Asian journal of research in business economics and management.
 •  Hamed Kord, Ali parvaresh, Masoud gorgij, Abdolbaset Moradzadeh(2014). "Investigate and prioritize the affecfcting factors on exploitation of entrepreneurial opportunities in mine sector in sistan and baluchestan province, Iran".Arth Prabhand: A Journal of Economic and Management.
 •  Abdolbaset Moradzadeh, Abbas arab, Mahmoud khadivi, Hamed kord(2015)."Identification of the structural relationship of Islamic work ethic with turnover intention of employees : Application of the path analysis model". International Journal of Economy, Management and Social Sciences.
 •  Bagher kord,Elahe mirinejad, Shirvan keivani, Hamed kord(2015)."Identifying and priorritzing key factors in implementing sammad in zahedan".International journal of organizational leadership.
 •  Hamed Kord,Yousef noushiravani,Mohammad Davoud Bahadori, Mosayeb Jahantigh(2015). "Review and analysys of teleworking perspective in the administrative systems". International research journal of management science
 •  Hamed Kord.(2015). "The relationship between knowledge management and organizational health factors in fisheries staff at Chabahar".Journal of education and sociology.
 •  Safiye Bakhshani, Hamed Kord Naser Dehan (2016)." Investigating Organizational and Non-organizational Barriers to Performance Budgeting Using SEM – PLS (Case Study: Municipality of Iranshahr)".INTAN management journal.
 •  Yosef Noshiravani, Mahla Baratpour, Hamed Kord.(2016).The amount of knowledge and the role of information technology in the field of health from the perspective of nurses, staff headquarters Zabol University of Medical Sciences.INTAN management journal.
 •  Kord,Hamed., Dr. Nourmohammad Yaqoobi , Dr. Badrouldin Oraei Yazdani. (2012). The Impact of Effective Key Factors on Efficient Development of Mobile Government (A Case Study in Sistan and Baluchestan Province, Iran). Journal of Basic and Applied Scientific Research 2, 11812-11814.

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب عوامل موثر بر توسعه اثربخش خدمات دولت سیار (حقوق شهروندی/تهران) - 1397 - Persian

Teaching Experience

 • استادیار ولایت ایرانشهر(1402-تاکنون )
 • مربی Velayat University(1392-1402)

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیر پروژه های آبرسانی روستایی در جنوب بلوچستان (1389-1392)
 • مشاور پژوهشی فرمانداری ویژه ایرانشهر (1394-1400)
 • مهندس ناظر پروژه های راهسازی جنوب بلوچستان (1388-1389)
 • سابقه تدریس در تدریس در آموزشکده فنی شهید باهنر زاهدان - دانشگاه پیام نور خاش و ایرانشهر- دانشگاه غیرانتفاعی تفتان زاهدان- واحد مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان- دانشگاه علمی کاربردی - دانشگاه ولایت و ........ (مجموعا بمدت یک دهه) (1387-1397)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر مرکز کارافرینی هزاره سوم پهره - ایرانشهر (1392-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه رشته های مدیریت و حسابداری دانشگاه ولایت ایرانشهر (1395-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر مرکز آموزش های آزاد دانشگاه ولایت (1402-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر دفتر گسترش و توسعه دانشگاه ولایت (1402-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • سه دوره متوالی پژوهشگر برگزیده فعال دانشگاه ولایت (1394)

Workshops

 • ایراد سخنرانی علمی : نقش بلاکچین در زنجیره تامین - دانشگاه فنی حرفه ای استان س و ب/زاهدان (1399)
 • برگزاری کارگاه "بازاریابی شبکه ای " - مرکز آموزش عالی اندیشه نو / ایرانشهر (1395)
 • شرکت در دوره آموزشی شیوه های نوین یادگیری - دانشگاه ولایت (1395)
 • برگزاری کارگاه "بازاریابی الکترونیک " - مرکز کارافرینی هزاره سوم پهره / ایرانشهر (1394)
 • برگزاری دوره آموزشی : "آشنایی با مدیریت و راه اندازی تعاونی های صنایع دستی " - میراث فرهنگی استان/شهرستان ایرانشهر (1394)
 • شرکت در کارگاه آشنایی با Comfar Software - دانشگاه ولایت (1393)
 • برگزاری کارگاه "آشنایی با کسب و کار الکترونیک " - مرکز کارافرینی هزاره سوم پهره / ایرانشهر (1393)
 • برگزاری دوره های" کارافرینی " مددجویان کمیته امداد - مرکز جهاد دانشگاهی استان س و ب (1393)