آقای دکتر Iman Raeesi Vanani

Dr. Iman Raeesi Vanani

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (447056)

27
49
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers