آقای Ahmad Fahimi Far

Ahmad Fahimi Far

استاد دانشکده‌ی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176239)

102
15
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

Conference Papers

Journal Papers