آقای پروفسور Fereidoon Moghadas Nejad

Prof. Fereidoon Moghadas Nejad

Amirkabir University of Technology

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176690)

198
25
10
19
10
166

Fereidoon Moghadas Nejad holds a Ph.D. degree (1997) from The University of Sydney, Australia, in Civil Engineering. After earning his Ph.D., he was a Postdoctoral Scholar in the Department of Civil Engineering at University of Western Sydney in 1997. In 1998, he joined Dep. of Civil & Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, as an Assistant Professor, and currently is a Professor and Head of Transportation Division. He has been authored or coauthored more than 240 refereed journal and 210 national and international conference papers, nine books and several book chapters, and holds 21 Iran and one US patents. Prof. Moghadas Nejad’s awards and honors include; 2021 to 2023 Highly Cited Researcher (Web of Science, Clarivate Analytics, Top 1% Researchers most cited), Citation of Recognition by the Minister of Road and Urban Development for Effective Service to Iran Highway Network Maintenance, “Distinguished Researcher in Transportation ” Awarding Institution: Iran Railway Engineering Association & Iran Railway Organization, “DADMAN Distinguished Researcher Award” Awarding Institution: Collaboration of Iranian Science and Culture Hall of Fame and Ministry of Roads, “Top Figure in Bitumen and Asphalt Industry in Iran“, Awarding Institution: Iran Road, Housing & Urban Development Research Institution, Amirkabir University of Technology Distinguished Professor in research, Distinguished Professor (National Level), Awarding Institution: Iran Ministry of Science, Research & Technology. He has served as a scientific committee chairman for Annual Iran Bitumen, Asphalt & Machinery National Conferences since 2014

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

 • بررسی استفاده از ژئوسنتتیکها در لایه های روسازی جهت کاهش ضخامت روکش و جلوگیری از ایجاد ترک در آن و ارئه ضوابط مربوطهRoad, Housing & Urban Development Research(1385)
 • تدوین چهارچوب سامانه مدیریت روسازی راههای ایرانRoad, Housing & Urban Development Research(1384)
 • پژوهش و نظارت عالیه بر پیاده سازی سامانه مدیریت نگهداری معابر شهر تهران(TRMS) سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران (1398)
 • مطالعات پژوهشی ارزیابی رفتار گپ فیلر در ایستگاه های واقع در قوس، ساخت و پایش نمونه پایلوت سازمان قطار شهری تبریز و حومه (1393)
 • مطالعات پژوهشی ارزیابی رفتار خرده لاستیک بازیافتی به عنوان لایه جذب ارتعاش در خطوط ریلی درون شهری سازمان قطار شهری تبریز و حومه (1393)
 • بهسازی معابر و خیابانهای شهر مشهد بر منبای پژوهش و تحقیقات میدانی در استفاده از روشهای نوین تثبیت بستر و بازیافت سرد آسفالت درجا با استفاده از ماشین آلات WR2500 و WM1000 شهرداری مشهد (1392)
 • تدوین و پیاده سازی سامانه مدیریت روسازی بر مبنای پژوهش و تحقیقات میدانی در شبکه معابر شهر مشهد شهرداری مشهد (1391)
 • ارزیابی تجربه های موجود به کارگیری فن آوری های نوین در روسازی معابر شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران (1390)
 • مطالعه و تحقیق و بررسی تعیین ضخامت بالاست با توجه به سرعت و بارمحوری وزارت راه وترابری-راه آهن جمهوری اسلامی ایران (1381)

Books

 • کتاب Automation and Computational Intelligence for Road Maintenance and Management: Advances and Applications (WILEY) - 2022 - English
 • کتاب Applications of Viscoelasticity: Bituminous Materials Characterization and Modeling (Elsevier) - 2021 - English
 • کتاب کتاب جامع روسازي آسفالتي (دانشگاه صنعتی امیر کبیر) - 1400 - Persian
 • کتاب اصول فنی و کاربردی اجرای دال خط (اسلب ترک) در راه آهن (انجمن حمل ونقل ریلی) - 1399 - Persian
 • کتاب Computational intelligence for modeling of pavement surface characteristics (ELSEVIER, Butterworth-Heinemann) - 1399 - English
 • کتاب Computational intelligence for modeling of asphalt pavement surface distress (ELSEVIER, Butterworth-Heinemann) - 1399 - English
 • کتاب روسازی بتنی فرودگاه- بخش اول: مصالح، ساخت و اجرا (انجمن علمی بتن ایران) - 1398 - Persian
 • کتاب روسازي بتني (مصالح، طراحي، اجرا و نگهداري) (دانشگاه صنعتی امیر کبیر) - 1396 - Persian
 • کتاب Meta heuristics and Optimization in Civil Engineering (Springer Nature) - 1395 - English
 • کتاب تحليلي هزينه هاي چرخه عمر در مهندسي راه آهن از ديدگاه مديريت نگهداري و تعمير (مرکز تحقیقات و آموزش راه آهن) - 1394 - Persian
 • کتاب رياضيات پيشرفته و کاربرد آن در مهندسي روسازي (دانشگاه صنعتی امیر کبیر) - 1394 - Persian
 • کتاب مديريت ماشبن هاي راه سازي (انتشارات متفکران) - 1393 - Persian
 • کتاب طراحي مسير راه با کمک رايانه (دانشگاه ایلام) - 1392 - Persian
 • کتاب Fuzzy Controllers- Recent Advances in Theory and Applications (Intech) - 1391 - English
 • کتاب Metaheuristics in Water, Geotechnical and Transport Engineering (Elsevier Science & Technology) - 1391 - English
 • کتاب چارچوب سيستم مديريت روسازي راهها در ايران (پژوهشکده حمل نقل) - 1387 - Persian
 • کتاب کاربرد ژئوسنتتيک ها در روکش هاي آسفالتي جهت کنترل ترک هاي انعکاسي (پژوهشکده حمل و نقل) - 1386 - Persian
 • کتاب مهندسي راه آهن (دانشگاه ایلام) - 1384 - Persian
 • کتاب ضوابط طراحي و اجراي روسازي راه آهن بدون بالاست (پژوهشکده حمل و نقل) - 1383 - Persian

جوایز و افتخارات

 • حضور در لیست پژوهشگران یک درصد برتر جهان توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بر اساس داده‌های مستخرج از دو پایگاه ESI و WOS
 • دریافت عنوان استاد نمونه کشور از سوی وزیر علوم تحقیقات و فن آوری
 • دریافت عنوان چهره برتر قیر و آسفالت ایران در یازدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر و آسفالت کشور - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 • دریافت عنوان استاد برتر دانشگاه صنعتی امیر کبیر در حوزه کتاب لاتین
 • دریافت عنوان استاد برتر دانشگاه صنعتی امیر کبیر در حوزه مقالات
 • تجلیل به پاسداشت دلسوزی و تلاش در عرصه علمی،پژوهشی و حرفه ای راه و مهندسی حمل ونقل کشور در سیزدهمین همایش حمل و نقل و ترافیک مشهد
 • تقدیر توسط وزیر راه و شهرسازی در هفته حمل و نقل و راهداری به دلیل خدمات موثر در حوزه راهداری کشور
 • دریافت عنوان استاد راهنمای پروژه دکتری برتر دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 • دریافت جایزه دامان با عنوان پژوهشگر برتر وزارت راه و شهرسازی
 • دريافت عنوان پژوهشگر برتر حمل و نقل درسيزدهمين همایش بين المللي حمل ونقل ريلي

Other

 • Homepage: https://aut.ac.ir/cv/2338/Fereidoon-Moghadas-Nejad?slc_lang=en&&cv=2338&mod=scv​ Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=lS376t0AAAAJ&hl=en Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35272687900 ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Fereidoon_