آقای Mojtaba Abbasian

Mojtaba Abbasian

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور تبریز، تبریز، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177242)

27
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers