آقای دکتر Gholamreza Zamanian

Dr. Gholamreza Zamanian

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (409889)

23
45
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers