خانم Leila Azadbakht

Leila Azadbakht

مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178770)

40
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers