آقای Farshid Ghorbani Shahna

Farshid Ghorbani Shahna

دانشیار ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180261)

29
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers