آقای دکتر Javad Hamedi

Dr. Javad Hamedi

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177837)

53
24
2
32
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers