خانم Khadijeh Buzarjomehri

Khadijeh Buzarjomehri

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180720)

19
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers