آقای دکتر Javad Asili

Dr. Javad Asili

دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182176)

15
37
41
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers