آقای دکتر MohammadTaghi Shakeri

Dr. MohammadTaghi Shakeri

استاد - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (458650)

19
149
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers