ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Seyed kamal Kazemi Tabar

Seyed kamal Kazemi Tabar

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179357)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Seyed kamal Kazemi Tabar در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سمتهای علمی و اجرایی Seyed kamal Kazemi Tabar در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

Seyed kamal Kazemi Tabar Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنظیم کنندههای رشدی، ژنوتیپ و نوع محیط کشت روی کالزایی گیاه روغنی کنجد از طریق کشت جنین بالغسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی صفات مورفولوژیکی ارقام ذرت در شرایط آبیاری و بدون آبیاریاولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور1390
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر محیط کشت و منبع کربوهیدرات بر کشت جوانه جانبی زیتون (Olea ouropaea L) در شرایط In vitroهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
4دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین منبع کربوهیدرات در مرحله استقرار درون شیشه ای زیتون (Olea ouropaea L.)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تیمارهای نوروجیبرلیک اسید برجوانه زنی بذرشقایق سرخ البرزششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی کشت بافت، کالوس دهی وتکثیر درون شیشه ای نعناع فلفلی (Mentha piperita)اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی1391
7دریافت فایل PDF مقالهانتخاب محیط کشت مناسب جهت باززایی علف چای (Hypericum perforatum L.) با استفاده از نمونه‌های برگی و ساقهاولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی1391
8دریافت فایل PDF مقالهباززایی گیاهچه ازریزنمونه های هیپوکوتیل آویشن دنایی درمحیط درون شیشهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی گل گاوزبان ایرانیEchium amoenum با نشانگرمولکولی RAPDیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی باززایی درگیاه گل انگشتانه(Digitalis nervosa Steud & Hochstیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
11دریافت فایل PDF مقالهتجزیه خوشه ای 30ژنوتیپ برنج لاین امیدبخش اصلاح شده و بومی براساس خصوصیات مختلف زراعی و فیزیولوژیکییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تیمارهای مختلف پرایمینگ برروی خصوصیات جوانه زنی بذورذرتدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی گیاه گزنه با استفاده از نشانگر ISSR در استان مازندراندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
14دریافت فایل PDF مقالهانتخاب محیط کشت مناسب جهت کالوس زایی علف چای (Hypericum perforatum L) با استفاده از نمونه های برگی و ساقهدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی Poplus albaدر خراسان رضوی با استفاده از مارکرRAPDدومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی Poplus albaدرشمال ایران با استفاده از مارکرRAPDدومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیبات آنتوسیانین ها و فلاونوییدهای تام و خواص آنتی اکسیدانی گیاه دارویی مامیران از 3ناحیه مختلف استان مازندرانسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
18دریافت فایل PDF مقالهانتخاب محیط کشت مناسب جهت کالو سزایی گیاه پرسیاوشان Adiantum capllus venerisسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
19دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی روش استخراج DNA ژنومی در گیاه سس Cuscuta spسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان عقیمی دانه گرده کنجد در اثر تابش اشعه گاماسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به شوری ارقام اصلاح شده برنج ایرانی در مرحله جوانه زنیسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر موتاژن EMS بر گیاه ریحان Ocimum basilicum Lسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای گونهی Equisetum telmateia در شمال ایران با استفاده از نشانگر مولکولی RAPDسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه عملکرد و اجزا عملکرد پنبه (Gossypium hirsutum L.) در شرایط شورنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
25دریافت فایل PDF مقالهجنین زایی سوماتیکی و باززایی از جنین رسیده ذرت (Zea mays L.)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
26دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن به ذرت (Zea mays L. ) باواسطه اگروباکتریومنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
27دریافت فایل PDF مقالهباززایی زیره پارسی (Bunium persicum Boiss.)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
28دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کودهای زیستی و شیمیایی فسفاته بر رشد ذرتسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
29دریافت فایل PDF مقالهاثر کود فسفاته زیستی بر عملکرد ذرتسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
30دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و بررسی آماریcis-acting elementهای آغازگر ژن سرین/ترئونین پروتئین کیناز در ذرتاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی شبکه هم بیانی ژنSOS1 با استفاده ازGeneCATاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع القا شده در برنج رقم سنگ طارم با استفاده از EMS در نسلm2اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1393
33دریافت فایل PDF مقالهتکثیر درون شیشه ای عناب Ziziphus jujube با استفاده از نمونه های نوک ساقه (باززایی مستقیم) از ریزنمونه های تهیه شده از عناب خراسان رضوی (شهرستان کاشمر)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت ضدباکتریایی عصاره متانولی گونه ای خانواده Cyperaceae ( Cyperus longus)هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
35دریافت فایل PDF مقالهمطالعه همبستگی صفات زراعی و تجزیه علیت در نسل های در حال تفکیک (F(2 در برنجشانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط میان عملکرد و سایر صفات زراعی از طریق برخی روش های آماری چند متغیرهشانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش غیر زیستی شوری بر مولفه های جوانه زنی هشت نوع ژنوتیپ کنجددومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
38دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپهای گندم نان با استفاده از نشانگرهای ISSRدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
39دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع آللی مکان ژنی V(rn) در تعدادی از ژنوتیپ های گندم ناندومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط برای عملکرد پنبه با استفاده از مدل GGE Biplotکنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست1395
41دریافت فایل PDF مقالهتاثیر هورمون NAAبر القای کالوس ریزنمونه ساقه گیاه دارویی مامیران (Chelidonium majus L)کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی1395
42دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی کالوس زایی در دو گونه زوفا Hyssopus officinalisاولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم1396
43دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی کدو حلوایی با استفاده از صفات مورفولوژیکیدومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1396
44دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و همسانه سازی ژن کد کننده پروتیین غیرفعال کننده ریبوزومی نوع دو از خربزه (Cucumis melo)کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی1396
45دریافت فایل PDF مقالهارزیابی امکان القای تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های عصبی با استفاده از کورکومینسومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس1396
46دریافت فایل PDF مقالهاثر تنظیم کننده های رشد بر کالوس زایی درون شیشه ای گیاه سیاهدانه Nigella sativaسومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1397
47دریافت فایل PDF مقالهتغییرات میزان پرولین در ارقام حساس و متحمل برنج تحت تنش شوریچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
48دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر تنش شوری بر میزان کلروفیل برنج در مرحله گیاهچه ایچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
49دریافت فایل PDF مقالهانتخاب به کمک نشانگر مولکولی (MAS) برای ژن عطر و طعم در جمعیت های درحال تفکیک F2دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395
50دریافت فایل PDF مقالهمطالعه صفات مربوط به کیفیت پخت در جمعیت های در حال تفکیک برنج با استفاده از انتخاب به کمک نشانگر مولکولی (MAS)دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی گیاه شناسی و خواص گیاه زیره سبز Cuminum cyminumچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1398
52دریافت فایل PDF مقالهاثر ترکیبات گوناگون تنظیم کننده های رشد گیاهی بر تولید کالوس از ریز نمونه های برگی گیاه بذرالبنج سیاه (.Hyoscyamus niger L)دهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1399
53دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی ارتباطی صفات مرتبط با عملکرد در توتون با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره تحت شرایط نرمال و تنش خشکیاولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی1396
54دریافت فایل PDF مقالهBioassay for detection of glufosinate tolerant plants of Nicotiana tabacumچهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک1399
55دریافت فایل PDF مقالهاثر ترکیبات مختلف هورمونی بر تغییرات ریز نمونه برگی چند گیاه دارویی در شرایط کشت بافتیازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار1399
56دریافت فایل PDF مقالهتاثیرات نوع غنی سازی بستر کاشت بر کمیت و کیفیت قارچ دارویی گانودرما (Ganoderma lucidum)یازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار1399
57دریافت فایل PDF مقالهاثرات حشره کشی عصاره پنج گونه گیاه دارویی روی شته جالیز(Hem.: Aphididae) Aphis gossypii Gloverیازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار1399
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی رنگیزه های فتوسنتزی و محتوای پرولین در گیاهان موتانت M1 کرچک تحت تنش خشکیهفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران1399
59دریافت فایل PDF مقالهاثر نوع محیط کشت (درون شیشه ای، هیدروپونیک، خاکی) بر جوانه زنی، استقرار و رشد رویشی گیاه بذرالبنج سیاه (Hyoscyamus niger L.)هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران1399
60دریافت فایل PDF مقالهافزایش مقاومت در برابر Fusarium oxysporum در گیاهان خیار تیمار شده با پروتئین هیدرولیز شده سویاهفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران1399
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر هورمون توفوردی در کالوس زایی گیاه کرچک (Ricinus Communis L.)شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
62دریافت فایل PDF مقالهاثر بنزیل آدنین و نفتالین استیک اسید بر تولید کالوس ریز نمونه های برگی گیاه بذرالبنج سیاه (Hyoscyamus niger L)شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
63دریافت فایل PDF مقالهتجزیه به عامل ها برای عملکرد دانه و برخی صفات زراعی جو تحت شرایط نرمال و تنش شوریشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
64دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ضرایب مسیر برای عملکرد دانه در ژنوتیپ های جو تحت شرایط نرمال و تنش شوریشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نوع محیط کشت و PH بر سرعت رشد و تراکم میسلیوم قارچ شی تاکهپنجمین همایش ملی وسومین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی1399
66دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر ضد میکروبی عصاره 5 گیاه دارویی بر باکتری اشریشیاکلی(Escherichia coli)پنجمین همایش ملی وسومین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی1399
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ضد قارچی عصاره 7 گیاه دارویی بر رشد دوگونه قارچ بیماری زای گیاهی در شرایط آزمایشگاهیپنجمین همایش ملی وسومین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی1399
68دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکیتوزان بر محتوای فنل و فلاونوئید کل و آنزیم های آنتی اکسیدان گیاه کرچک( Ricinus communis L.)پنجمین همایش ملی وسومین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی1399
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی در اکوتیپ های طبیعی و موتانت M1 گیاه دارویی کرچک با استفاده از نشانگر مولکولی ISSRهشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره1399
70دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر روی کالوس زایی ریز نمونه برگی گیاه گل گاو زبان ایرانی Echium amoenumسومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی1399
71دریافت فایل PDF مقالهاثر موتاژن شیمیایی EMS بر تبادلات گازی و فلورسانس کلروفیل در توده محلی گل گاو زبان ایرانی Echium amoenum Fisch.& C.A. Mey.سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی1399
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اشعه گاما بر صفات مورفولوژیک سینگونیوم Syngonium podophyllum در شرایط In vitroششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1397
73دریافت فایل PDF مقالهالقاء تکثیر جوانه نا به جا با استفاده از تنظیم کننده های رشد در گیاه زینتی- آپارتمانی آگلونما Snow Whiteششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1397
74دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نیترات نقره بر کنترل آلودگی میکروبی ریزازدیادی درون شیشه ای گیاه زینتی آگلونماسومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1397
75دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر تنش شوری برمیزان کلروفیل برنج در مرحله گیاهچه ایاولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران 1394
76دریافت فایل PDF مقالهتغییرات میزان پرولین در ارقام حساس ومتحمل برنج تحت تنش شوریاولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران 1394
77دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر دزهای مختلف اشعه گاما بر تنوع وصفات زراعی سه رقم کنجد(sesamum indicum L.)اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
78دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر ویژگی های مورفولوژیک و میزان آنتی اکسیدان های موجود در ارقام مختلف توتون در شرایط دیمدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
79دریافت فایل PDF مقالهمطالعه بین صفات زراعی ارقام مختلف توتون در شرایط دیمدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
80دریافت فایل PDF مقالهتأثیر شوری بر جوانه زنی ژنوتیپ های زودرس پنبه Gossypium hirsutumدومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
81دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان برون ریزش آمونیوم و نیتروژن سیانوباکتریهای هتروسیتدار استان گلستاناولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی1394
82دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رنگدانههای کلروفیل و کاروتنوئید سیانوباکتریهای هتروسیتدار استان گلستاناولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی1394
83دریافت فایل PDF مقالهپاشخ ریزنمونه ساقه گیاه دارویی مامیران (Chelidonium majus) به القای کالوسدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
84دریافت فایل PDF مقالههمسانه سازی پیشبر E8 گیاه گوجه فرنگی و بررسی بیان موقت با استفاده از سیستم اگرواینفیلتریشنهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی درون شیشهای قابلیت کالزایی گیاه دارویی درمنه خزری (Artemisia annua.)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی و انتخاب محیط کشت مناسب جهت باززایی مرزه تابستانه Satureja hortensis L با استفاده از نمونه های برگی و ساقههفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط خویشاوندی گیاه گزنه در بخش شرقی مازندران با استفاده از نشانگرهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آنتی بیوتیکی غلظت های مختلف زردپوبه در شرایط In vitroهمایش ملی گیاهان دارویی1389
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی گیاه گزنه در فلور مازندران با استفاده از مارکر RAPDهمایش ملی گیاهان دارویی1389
90دریافت فایل PDF مقالهمقایسه فیلوژنتیکی ژن های درگیر در بیوسنتز آنتوسیانین در گیاه قره قات (Vaccinium myrtillus) با سایر گیاهانهمایش ملی گیاهان دارویی1389
91دریافت فایل PDF مقالهمروری بر توانمندی های فناوری RNA تداخلی خاموشگر در مهندسی متابولیت های گیاهان داروییهمایش ملی گیاهان دارویی1389
92دریافت فایل PDF مقالهگیاه گزنه به عنوان یک گیاه مهم داروییهمایش ملی گیاهان دارویی1389
93دریافت فایل PDF مقالهگیاه دم اسب به عنوان یک گیاه مهم داروییهمایش ملی گیاهان دارویی1389
94دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مواد تشکیل دهنده موجود در اسانس روغنی گیاه دارویی اناریجه (Eryngium bungei )همایش ملی گیاهان دارویی1389
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی گیاه زولنگ Eryngium caucasicum استان مازندران با استفاده از روش مارکز مولکولی RAPDهمایش ملی گیاهان دارویی1389
96دریافت فایل PDF مقالهتکثیر گیاه دارویی آلوئه ورا با روش کشت درون شیشه ایهمایش ملی گیاهان دارویی1389
97دریافت فایل PDF مقالهبررسی ریزازدیادی مریستم انتهایی گل انگشتانه به منظور بهبنه سازی انتقال ژنهمایش ملی گیاهان دارویی1389
98دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی شناسایی ارقام تند بود و کم بوی سیر با استفاده از روش های الکتروفورزیهمایش ملی گیاهان دارویی1389
99دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بسترهای مختلف تکثیر بر میزان ریشه زایی قلمه های گیاه دارویی گزنههمایش ملی گیاهان دارویی1389
100دریافت فایل PDF مقالهمطالعه جوانه زنی گیاه باریجه (Ferula gammosa) در شرایط In vitroهمایش ملی گیاهان دارویی1389
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی و انتخاب محیط کشت مناسب برای باززایی و تکثیر درون شیشه ای گیاه ریحانهمایش ملی گیاهان دارویی1389
102دریافت فایل PDF مقالهبررسی محیط کشت مناسب جهت ریشه زایی و کالوس زایی در محیط درون شیشه گیاه دارویی پروانش Catharanthus roseus Lهمایش ملی گیاهان دارویی1389
103دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمارهای مختلف رفع رکود بذر در گیاه دارویی باریجه Ferula gammosaهمایش ملی گیاهان دارویی1389
104دریافت فایل PDF مقالهبررسی کشت جنین بالغ و تاثیر محیط کشت و سطوح مختلف هورمونی در کالزایی و باززایی گیاه کنجدهمایش ملی گیاهان دارویی1389
105دریافت فایل PDF مقالهالقاء کالوس در گیاه دارویی درمنه خزری در شرایط Invitroهمایش ملی گیاهان دارویی1389
106دریافت فایل PDF مقالهتکثیر درون شیشه ای عناب با استفاده از نمونه های برگی(باززایی غیر مستقیم)همایش ملی گیاهان دارویی1389
107دریافت فایل PDF مقالهتکثیر درون شیشه ای عناب با استفاده از نمونه های نوک ساقه (باززایی مستقیم)همایش ملی گیاهان دارویی1389
108دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی کشت بافت گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L)همایش ملی گیاهان دارویی1389
109دریافت فایل PDF مقالهکالوسزایی و باززایی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) رقم ناز تک شاخه با استفاده از ریز نمونه جوانه انتهایی تحت تأثیر تنظیم کننده های رشداولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
110دریافت فایل PDF مقالهتعیین تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ژرم پلاسم برنج کشور با استفاده از نشانگر مولکولی رپیدهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
111دریافت فایل PDF مقالهتعیین تنوع ژنتیکی و طبقه یندی ژرم پلاسم برنج کشور از طریق نشانگرهای مورفولوژیکیهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
112دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی عملکرد با ازجا آن و برخی از صفات مهم زراعی با استفاده از تجزیه مسیر در سویاهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
113دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه عملکرد با صفات کمفی از طریق تجزیه به عامل ها در سویاهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
114دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی ژنتیکی بین صفات کمی و عملکرد از طیق تجزیه علیت در برنجهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
115دریافت فایل PDF مقالهاسترس ها و پاسخ ژن در گیاهانهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
116دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه کنجد (Sesamum indicum)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
117دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اسموپرایمینگ بر جوانه زنی گیاه کنجد Sesamum indicum تحت تنش خشکیدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
118دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر انتی باکتریال عصاره های ارقام مختلف کنجد بومی ایرانی بر روی تعدادی از باکتری های بیماری زای گیاهیدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
119دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ژنتیکی عملکرد و برخی صفات کمی و کیفی پنبه در شرایط خاک شوردهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
120دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد دانه و برخی خصوصیات ژنوتیپ های برنج به کمک تجزیه به عاملهادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
121دریافت فایل PDF مقالهمطالعه روابط بین صفات مختلف در ارقام برنج (Oryza sativa L.) به روش تجزیه علیتدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
122دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام باقلا در منطقه ایرانشهردهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
123دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحمل به شوری در برخی از ارقام برنج بومی مازندران با استفاده از تکنیک کشت بافت و هیدروپونیکنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
124دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی برخی از اکوتیپ های گل گاو زبان ایرانی chium amoenum Fisch & Mey ( نواحی شمال و غرب ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPDکنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی1390
125دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پرتوهای گاما بر میزان کلروفیل برگ سه رقم کنجد زراعی (SesamumindicumL.)سومین همایش ملی گیاهان دارویی1392
126دریافت فایل PDF مقالهکالیبراسیون دستگاه ترموسایکلر جهت بررسی تنوع ژنتیکی گیاه مامیران (Chelidonium majus)با استفاده ار مارکر مولکولی ISSRاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
127دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیوانفورماتیکی ساختار و بیان ژن ARF16 در گیاه آرابیدوپسین تالیانااولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
128دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای بیوانفورماتیکی ژن ABP1 در گیاه آرابیدوپسیس تالیانااولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
129دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع القاء شده در برنج با استفاده از EMS در نسل M1اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
130دریافت فایل PDF مقالهمروری بر روش های کشت بافت و انتقال ژن در گیاه کلزاهمایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی1388
131دریافت فایل PDF مقالهبررسی وراثت‌پذیری ژن (های) تنظیم‌کننده عطر و طعم در برنج، در نتاج والدین معطر داخلی و خارجی با استفاده از نشانگر مولکولی رپیدچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
132دریافت فایل PDF مقالههمسانه سازی و توالی یابی ژن کد کننده آنزیم کلسترول اکسیداز از باکتریStreptomyces minoensisچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384

Seyed kamal Kazemi Tabar Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف برنج Oriza sativa L با استفاده از روش های آماری چند متغیرهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف سویا از نظر اسیدهای چرب و پروتیین دانهدو فصلنامه کشاورزی1381
3دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع ژنتیکی نمونه های طبیعی و باززایی شده گیاه وج (Acorus calamus (Acoraceae با نشانگرهای مولکولی ISSRمجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1399
4دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نشانگرهای RAPD پیوسته به ژن نرعقیمی ژنتیکی در چغندر قند (Beta Vulgaris L.)دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1386
5دریافت فایل PDF مقالهباززایی زیره پارسی ((Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch ) با استفاده از ریزنمونه محور جنینیدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1386
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پارامترهای ژنتیکی صفات مرتبط با آندوسپرم در تلاقی های برنجدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1388
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر قارچ میکوریزای Glomus etunicatum بررنگیزه های فتوسنتزی و خصوصیات آنتی اکسیدانی گیاهچه های پروانش (Catharanthus roseus L.) باززایی شده طی شرایط سازگاریمجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1392
8دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نشانگرهای RAPD پیوسته به ژن نرعقیمی ژنتیکی در چغندر قند (Beta Vulgaris L.)فصلنامه علوم آب و خاک1386
9دریافت فایل PDF مقالهباززایی زیره پارسی ((Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch ) با استفاده از ریزنمونه محور جنینیفصلنامه علوم آب و خاک1386
10دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پارامترهای ژنتیکی صفات مرتبط با آندوسپرم در تلاقی های برنجفصلنامه علوم آب و خاک1388
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات گیاه موتانت نعناع فلفلی با روش استفاده از جهش‌زائی موتاژن EMS مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی1395
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی وراثت‌پذیری و تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های توتون با استفاده از نشانگر‌های بین ریز‌ماهواره‌ای و صفات مورفوـ فیزیولوژیکمجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1396
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی گیاه گزنهNettele) ) در بخش مرکزی مازندران با استفاده ازنشانگر مولکولی RAPDمجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی1395
14دریافت فایل PDF مقالهاثر سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر تولید هایپریسین در کشت کالوس گل راعی (Hypericum perforatum L.) رقم Topasفصلنامه علوم باغبانی ایران1397
15دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی القای ریشه مویین در دو گونه زوفا ( Hyssopus officinalis و Hyssopus ‎angustifolius )فصلنامه علوم باغبانی ایران1398
16دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of polyploidy induced in terms of chlorophyll content and catalase activity in Borage (Echium amoenum Glowacka)مجله پیشرفت‌ ها در علوم کشاورزی1393
17دریافت فایل PDF مقالهEffect of gamma irradiation on morphological traits of three varieties of sesame crop in M1 generation (sesamum indicum L.)مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی1392
create: 2 June 2019 - view 793

Seyed kamal Kazemi Tabar annual papers published chart

Contact informations


Share

Top Keywords

Support