آقای Moslem Ghobadian

Moslem Ghobadian

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182252)

24
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers