آقای Alireza Farokhi

Alireza Farokhi

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی علاالدوله سمنانی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182620)

43
5
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers