آقای Hedayatalah Darvishi

Hedayatalah Darvishi

همکار امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183578)

9
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers