خانم Maryam Beyranvand zade

Maryam Beyranvand zade

مدیر داخلی فصلنامه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183558)

102
68
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers