آقای دکتر Keyvan Shahgholian

Dr. Keyvan Shahgholian

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184027)

17
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers