آقای پروفسور Abdolkarim behnia

Prof. Abdolkarim behnia

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز (پدر علم قنات ایران)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186069)

42
6
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers