آقای دکتر Behrouz Rafiei

Dr. Behrouz Rafiei

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186264)

60
28
1
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers