آقای Behrouz Rafiei

Behrouz Rafiei

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186264)

47
23
1
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers