آقای Mohsen Saghari

Mohsen Saghari

Professor of Nuclear Medicine Research Center for Nuclear Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186377)

41
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers