آقای Mostafa Langarizadeh

Mostafa Langarizadeh

دانشیار انفورماتیک پزشکی مدیریت اطلاعات سلامت، مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186828)

16
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers