آقای دکتر Ghanbarali Sheikhzadeh Nooshabadi

Dr. Ghanbarali Sheikhzadeh Nooshabadi

استاد دانشکده:دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (194778)

163
25

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers