آقای مهندس Mohammad Yari

Engineer Mohammad Yari

رییس اداره نظارت و پیشگیری از تخلفات ساختمانی شهرداری منطقه 5 کلانشهر تبریز

Researcher ID: (210445)

162
3
7

Conference Papers

Teaching Experience

  • مربی دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز(1397-تاکنون )
  • مربی آموزشکده فنی و حرفه ای سما تبریز(1397-تاکنون )

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • عضو هیئت رییسه هییت بیلیارد و بولینگ و بولس استان آذربایجان شرقی (تاکنون)
  • عضو هیئت رییسه ایمارو استان آذربایجان شرقی (تاکنون)
  • کارشناس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهرتبریز (1396-تاکنون)
  • سابقه تدریس در استاد دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز (تاکنون)
  • سابقه تدریس در استاد آموزشکده فنی و حرفه ای سما تبریز (تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در عضو پایه 2 سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی (تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در دبیر کمیسیون مبحث 22 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی (1401-تاکنون)