آقای دکتر afshin ghorbani param

Dr. afshin ghorbani param

دکترای معماری و دیزاین داخلی از ایتالیا ، عضو هیئت علمیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند , کارشناس و مجری رادیو اقتصاد و رادیو گفتگو، مدیرعامل شرکت پایه 1 هزار سازه سازان معمار.رتبه یک دکترا، رتبه4 کنکور ارشد و رتبه 46 کنکور لیسانس

Researcher ID: (216366)

154
22
5
68
6
8

ISI Papers

 •  Garden Books With the Approach of using Solar Energy in the Region 22 of Tehran/Journal of History Culture and Art Rrsrarch
 •  A New Model for Social Sustaianable Development Designed in Residential Towers Original Paper
 •  Solar Energy in Architecture Design of a Hotel/Journal of Research in Ecology
 •  Investigating the role of media in cyberspace and its on the urban community culture wih the modemity approach in urban management/International Journal of Architectural Heritage
 •  Investigating the role ofUrban Planing in Sustainble Urban Devolopment with the Approch of increasing the community culyure ( case study of Tehran province )/Journal of Architectural and Planning Research
 •  Investigating the role of media in cyberspace and it’s interaction on the urban community culture with the modernity approach in urban management/International Journal of Architectural Heritage (conservation, analysis, and restoration)
 •  Investigating the Role of Urban Planning in Sustainable Urban Development with the Approach of Increasing Community Culture (Case Study of Tehran Province)/Journal of Architectural and Planning Research
 •  Evaluating the effective factors in promoting the target audience-based attraction of a museum with the approach of increasing social interactions (case study: study of tehran city region 2, iran)/PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology

Conference Papers

Books

 • کتاب طراحی کتاب های باغ با رویکرد استفاده از انرژی خورشیدی در منطقه 22 تهران ، انتشار: مجله تاریخ پژوهش فرهنگ و هنر (مجله تاریخ پژوهش فرهنگ و هنر) - 2017 - Persian
 • کتاب بررسی نقش برنامه ریزی شهری در توسعه پایدار شهری با رویکرد افزایش فرهنگ جامعه (مطالعه موردی استان تهران) (منتشر شده در: مجله تحقیقات معماری و برنامه ریزی) - 2017 - Persian
 • طرح پژوهشی طراحی خانه موسیقی با الهام از پاشش قطرات باران برای رویکرد حفاظت از محیط زیست (International Academic Journal of Science and Engineering) - 2016 - Persian
 • طرح پژوهشی انرژی خورشیدی در طراحی معماری هتل ، چاپ شده در (Journal of Reaserch in Ecology) - 2016 - Persian
 • کتاب اصول طراحی معماری مراکز فرهنگی جهت تعاملات اجتماعی و نشاط شهروندی (انتشارات اول و آخر) - 1399 - Persian
 • کتاب اصول طراحی هتل به بهره گیری از انرژی پاک خورشید (دانش پژوهان شریف یار) - 1399 - Persian
 • کتاب اصول طراحی موزه (ارتقاءکیفیت بهره گیری از تقویت نور) (انتشارات اول و آخر) - 1399 - Persian
 • کتاب بررسی و ارزیابی رسانه های فضای مجازی در فرهنگ جامعه شهری (موسسه علمی تحقیقاتی علمی زند) - 1397 - Persian
 • کتاب المان های سبز معماری (انتشارات اول و آخر) - 1397 - Persian
 • کتاب اصول طراحی پل های تفریحی و نقش آن در توسعه گردشگری فرهنگی (شاپرک سرخ) - 1397 - Persian
 • کتاب اصول طراحی فرودگاه (ترمینال مسافربری) (انتشارات اول و آخر) - 1396 - Persian
 • کتاب اصول طراحی بیمارستان های روانی (با تأکید بر روان شناسی محیط) (انتشارات ساکو) - 1396 - Persian
 • کتاب سرعین موزه شهر آب درمانی ها (انتشارات محقق اردبیلی) - 1396 - Persian
 • کتاب الگوهای کهن در معماری (انتشارات نظری) - 1395 - Persian
 • کتاب توسعه پایدار از منظر اجتماعی در طراحی برج های مسکونی (انتشارات ساکو) - 1395 - Persian
 • کتاب تنظیم شرایط محیطی و تأسیسات ساختمانی برای دانشجویان کارشناسی ارشد (انتشارات مدرسان شریف) - 1390 - Persian
 • کتاب تنظیم شرایط محیطی (کارشناسی ارشد) (انتشارات مدرسان شریف) - 1390 - Persian
 • کتاب زبان تخصصی معماری (انتشارات مدرسان شریف) - 1390 - Persian
 • کتاب کتاب مجموعه سؤالات آزمون های موسسه معماری (مدرسان شریف) - 1389 - Persian
 • کتاب سوالات مجموعه تمرینات معماری، کارشناسی ارشد عمران (انتشارات سها دانش) - 1387 - Persian
 • کتاب مجموعه سوالات تمرینات معماری (سهای دانش) - 1387 - Persian
 • کتاب تنظیم شرایط محیطی و تأسیسات ساختمانی برای دانشجویان کارشناسی (انتشارات مدرسان شریف) - 1385 - Persian

Education

 • کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد استان زنجان1400-تاکنون
 • کارشناسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان1399-تاکنون
 • دکتری حرفه ای معماری دانشگاه ساپینزا رم1392-تاکنون
 • کارشناسی ارشد نوسازی و مرمت بناهای تاریخی و بناها و بافت ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی1384-تاکنون
 • کارشناسی عمران Islamic Azad University of Larestan1378-تاکنون

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دانشگاه آزاد اسلامی (1384-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دانشگاه پیام نور واحد کابل (افغانستان) (398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در 11 سال کادر علمی بودن (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس در موسسه مدرسان شریف (1384-1390)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس و عضویت در موسسه پژواک اندیشه (388-1390)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیئت داوران مصاحبه پذیرش دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان (1395-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در سخنرانی در دانشگاه کابل در باب انرژی و انرژی صفر (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در آموزش دوره های 50 ساعته فنون معماری در آتلیه معماری آب و خاک ایران (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال اول95 و دوم 94- عنوان درس : کاراموزی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال اول و دوم 94-95 عنوان درس : طرح نهایی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال اول و دوم 94-95 عنوان درس : طرح معماری 2 (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال اول و دوم 94-95 عنوان درس : سمینار مدیریت بحران و سوانح در شهر (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال اول و دوم 94-95 عنوان درس : ایستایی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال اول و دوم 94-95 عنوان درس : طرح معماری 1 (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال اول و دوم 94-95 عنوان درس : روش تحقیق (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال اول و دوم 94-95 عنوان درس : سمینار مدیریت بحران و سوانح طبیعی در شهر (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال اول و دوم 94-95 عنوان درس : حقوق معماری (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال اول و دوم 94-95 عنوان درس : طرح نهایی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال اول و دوم 94-95 عنوان درس : کاراموزی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال اول و دوم 94-95 عنوان درس : طرح نهایی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 95 و نیمسال اول96 عنوان درس : کاراموزی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 95 و نیمسال اول96 عنوان درس : طرح نهایی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 95 و نیمسال اول96عنوان درس : سیر اندیشه های معماری (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 95 و نیمسال اول96 عنوان درس : طرح معماری 2 (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 95 و نیمسال اول96 عنوان درس : حکمت هنر اسلامی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 95 و نیمسال اول96 عنوان درس : سمینار مسائل جاری کلان شهرها (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 95 و نیمسال اول96 عنوان درس : اشنایی با مرمت ابنیه (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 95 و نیمسال اول96 عنوان درس : مقاومت مصالح و سازه های فلزی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 95 و نیمسال اول96 عنوان درس : طرح معماری 1 (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 95 و نیمسال اول96 عنوان درس : روش تحقیق معماری (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 95 و نیمسال اول96 عنوان درس : مدیریت پروزه (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 95 و نیمسال اول96 عنوان درس : حقوق شهری و قوانین شهری (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 95 و نیمسال اول96 عنوان درس : برنامه ریزی منطقه ای برای مدیران (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 95 و نیمسال اول96 عنوان درس : سمینار مدیریت بحران و سوانح طبیعی در شهر (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 95 و نیمسال اول96 عنوان درس : سمینار مسائل جاری کلان شهرها (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 95 و نیمسال اول96 عنوان درس : کاراموزی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 95 و نیمسال اول96 عنوان درس : حقوق معماری (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 95 و نیمسال اول96 عنوان درس : اشنایی با مرمت ابنیه (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 95 و نیمسال اول96 عنوان درس : مقاومت مصالح و سازه های فلزی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 95 و نیمسال اول96 عنوان درس : طرح معماری 1 (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 95 و نیمسال اول96 عنوان درس : روش تحقیق معماری (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال نیمسال دوم 95 و نیمسال اول96 عنوان درس : مدیریت پروزه (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 95 و نیمسال اول96 عنوان درس : حقوق شهری و قوانین شهری (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 96- 97 عنوان درس : تعمیر و نگهداری (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 96- 97 عنوان درس : پرسپکتیو (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 96- 97 عنوان درس : عناصر ئ جزئیات ساختمانی 2 (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 96- 97 عنوان درس : تحلیل فضاهای شهری (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 96- 97 عنوان درس : طرح نهایی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 96- 97 عنوان درس : ایستایی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 96- 97 عنوان درس : سیر اندیشه معماری (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 96- 97 عنوان درس : مدیریت پروژه (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 96- 97 عنوان درس : معماری همساز با اقلیم (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 96- 97 عنوان درس : حقوق معماری (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 96- 97 عنوان درس : حقوق معماری (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال دوم 96- 97 عنوان درس : کاراموزی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال اول 97- 98 عنوان درس : کاراموزی کارگاهی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال اول 97- 98 عنوان درس : طرح نهایی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال اول 97- 98 عنوان درس : سازه های نو (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال اول 97- 98 عنوان درس : سیر اندیشه های معماری (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال اول 97- 98 عنوان درس : مدیریت پروژه (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال اول 97- 98 عنوان درس : حکمت هنر اسلامی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال اول 97- 98 عنوان درس : معماری همساز با اقلیم (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال اول 97- 98 عنوان درس : حقوق اساسی و اداره امور سازمان های محلی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال اول 97- 98 عنوان درس : مدیریت منابع انسانی پیشرفته (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال اول 97- 98 عنوان درس : مدیریت حمل و نقل درون شهری (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال اول 97- 98 عنوان درس : طرح معماری ارشد 1 (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال اول 97- 98 عنوان درس : روش تحقیق و تدوین پایان نامه (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نیمسال اول 97- 98 عنوان درس : برنامه دهی و روش های طراحی (تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • دبیرخانه مسابقه نجات تخم مرغ و چالش جاذبه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند) (1398)
 • سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی (1397)
 • ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند (1396)
 • کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین (1396)
 • دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان (1395)
 • دبیرخانه همایشملی معماری ماندگار (1395)

Other

 • راهنمائي پروژه، پايان نامه و رساله دانشجوئي خاتمه يافته
 • افزایش خلاقیت در طراحی خانه کودک با استفاده از فضای سبز در منطقه 2 تهران مهسا ارباب یدک ارشد 28/11/1395
 • بررسی توسعه پایدار از منظر اجتماعی در طراحی برج مسکونی بهاره ملکی ارشد 13/12/94
 • تاثیر عامل دسترسی بر طراحی ترمینال مسافربری فرودگاه بین اللملی اهواز علی اصغر جمشیدیان ارشد 17/5/1395
 • تحلیل فضایی مراکز خدمات شهری منطقه 11 شهرداری تهران با رویکرد عدالت اجتماعی فرزانه عسگری ارشد 13/ 7/ 95
 • بررسی کارایی و ارزیابی عملکرد سازمانی مدیریت شهری نواحی شهرداری در منطقه 12 تهران با استفاده از تحلیل پوشش داده ها سید محسن حسینی ارشد 13/7/1395
 • طراحی باغ کتاب با رویکرد استفاده از انرژی خورشیدی در منطقه 22 تهران شیزین کیانی حاوید ارشد 13/7/1395
 • طراحی مجتمع مسکونی با رویکردCPTED در تهران دلارام صادقی ارشد 28/11/1395
 • سازماندهی فضای شهری با رویکرد ارتقاء کیفیت زندگی شهروندی ایسان موسوی امقانی ارشد 19/11/1395
 • طراحی فرودگاه بین اللملی اصفهان با رویکرد استفاده از عناصر هویت بخش معماری اصفهان علی احمدی خطیر ارشد 28/11/1395
 • خانه مد و فشن اسلامی با رویکرد توسعه سبز سمیرا ولی زاده شجاعی ارشد 1/6/1396
 • طراحی برج مسکونی با رویکرد معماری پایدار زهرا چراغی ارشد 1/6/1396
 • طراحی مدرسه معماری در منطقه 2 تهران با رویکرد روانشناسی رنگ امیر رضا اسکندری اذر ارشد 22/6/96
 • ارتقاء فضاهای اموزشی در شهر تهران در طراحی مهد کودک محسن فرجوند ارشد 23/6/96
 • طراحی ماورایی با روح درمانگر و شفا بخش برای بازسازی روح در یک تجربه معمای با نگاهی به رویکرد در روانشناسی محیط غزاله معنوی اذر ارشد 22 / 6/ 96
 • بررسی نقش مدیریت شهری با رویکرد مشارکتی و اثرات ان بر مبلمان شهری ( مشاور ) مینا خدایی ارشد 26/10/96
 • بررسی میزان تحقق پذیری شهر تهران به عنوان شهر خلاق با رویکرد نقش موزه ها ( مشاور ) مهدی پویان ارشد 1/4/96
 • مجتمع مسکونی با رویکرد بهبود تعامل اجتماعی ( مشاور ) رقیه کلهری ارشد 25/5/96
 • طراحی مجتمع مسکونی بر اساس الگوی حضور اب در فضا( مشاور ) وحید عبدلی ارشد 11/6/96
 • طراحی خانه موسیقی تهران با رویکرد ارتقای هنر موسیقی و جایگاه هنرمند با بهره گیری از ایجاد فضایی چند عملکردی امیر حسین جواهریان ارشد 23 دیماه 97
 • طراحی برج های مسکونی با رویکرد BMS مهسا شهباززاده ارشد
 • طراحی معماری برج مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی ساکنان در منطقه 22 مرجان تاجگردون ارشد 4 دی ماه 97
 • طراحی هتل پنج ستاره با رویکرد معماری همساز با اقلیم جهت توسعهگردشگری در منطقه یک زینب رفیعی ارشد دوم دیماه 97
 • طراحی بیمارستان 96 تخت خوابه برای معلولین حرکتی با بهرهگیری از انرژی خورشیدی مسیحا کلهوری ارشد 22 خردادماه 97
 • طراحی مجتمع مسکونی در منطقه 2 تهران با رویکرد معماری سبز ازیتا یوسفی ارشد 6 شهریور 97
 • طراحی فرودگاه بین اللملی حمل و نقل محصولات کشاورزی و گلخانه ای در اهواز با تاکید بر بهبود کارکرد هاله کنجکاو دانا ارشد 5 شهریور 97
 • طراحی مجموعه ورزشی با رویکرد بهینه سازی انرژی در منطقه 2 تهران فاضله اقایی ارشد 20 اردیبهشت 97
 • سوابق نرم افزارهای تخصصی
 • Photoshop
 • Lumion
 • offic
 • SPSS
 • Grasshopper
 • DesignBuilder
 • GIS
 • رویت
 • راینو
 • اتوکد دو بعدی
 • اتوکد سه بعدی
 • سوابق زبان
 • آذری عالی
 • استانبولی خوب
 • ایتالیایی خوب
 • انگلیسی خوب
 • عربی مبتدی