آقای دکتر Aref Kamarposhti

Dr. Aref Kamarposhti

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی بابل.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (263946)

23
15
5
1
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی
  • عضو انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب دلایل حضور شاه عباس صفوی در افسانه های عامیانه ایران (جهاد دانشکاهی مازندران- ساری) - 1397 - Persian
  • طرح پژوهشی بررسی مؤلفه های زبان عامه در مثنوی های زه9ره و منوچهر ایرج میرزا و ایرج و هوبره قاسم لاربن (دانشگاه آزاد اسلامی- بابل) - 1396 - Persian
  • کتاب فارسی عمومی (راز دانش- بابل) - 1394 - Persian
  • پایان نامه تحلیل دوبیتی ها و منظومه های عامیانه شهرستان سوادکوه بر اساس نظریه های فرمالیسم و ساختارگرایی (دانشگاه آزاد اسلامی- تهران مرکز) - 1393 - Persian
  • پایان نامه منظومه شاه باجی با نگاهی مختصر به دیگر منظومه های مازندرانی (دانشگاه آزاد اسلامی- تهران مرکز) - 1377 - Persian

Education

  • دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی- تهران مرکز1389-1393