آقای پروفسور saeed sadeghi boroujerdi

Prof. saeed sadeghi boroujerdi

استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (265475)

25
31

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers