آقای دکتر Jalaleddin Shirjian

Dr. Jalaleddin Shirjian

دانش آموخته دکتری حقوق بین‌الملل و وکیل پایه یک دادگستری

Researcher ID: (279195)

3
1
1

Researchs

  • رساله دکتری حقوق بین الملل تحت عنوان «حقوق بین الملل و حکمرانی مطلوب در کشورهای در حال توسعه» با راهنمایی آقای دکتر افشین زرگر و اساتید مشاور خانم دکتر فاطمه کیهانلو و آقای دکتر امیر محمودی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (1400)

سوابق شغلی و تخصصی

  • وکیل پایه یک دادگستری (1381-تاکنون)