دکتر Shiva Rahimzadegan

Dr. Shiva Rahimzadegan

دکتری تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (312681)

3
14
4
3
34
5
20
5

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو اصلی انجمن علمی روا‌ن‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
 • استاد مشاور انجمن علمی مغز و شناخت دانشگاه محقق اردبیلی
 • مسئول کمیته پژوهش انجمن مطالعات روان‌درمانی ایران (آ.غ)
 • عضو پیوسته سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران
 • عضو وابسته انجمن علوم اعصاب ایران

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب طرح پژوهشی نقش تفکر ارجاعی و سندرم شناختی- توجهی در پیش بینی افسردگی و اضطراب دانشجویان (دانشگاه محقق اردبیلی) - 1401 - Persian
 • کتاب کتاب کار cbt برای بزرگسالان (انتشارات محقق اردبیلی) - 1400 - Persian
 • طرح پژوهشی بررسی رابطه پرخاشگری با اضطراب کرونا، همدلی عاطفی و همدلی شناختی در دانشجویان (دانشگاه محقق اردبیلی) - 1400 - Persian
 • کتاب راهنمای درمان گروهی افسردگی مداوم (نشر کتابچه) - 1397 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • روان شناس کلینیک ترک اعتیاد سحر. شهرستان عجب شیر (1391-1394)
 • روان شناس پلی کلینیک تخصصی شهید فلاحی تهران (1389-1390)
 • روان شناس درمانگاه هلال احمر شهرستان بناب (1390-1394)
 • روان شناس و مشاور مرکز مشاوره آرامش ناجا- ارومیه (1397-تاکنون)
 • روان شناس و مشاور مرکز مشاوره شمیم ارومیه (1399-تاکنون)
 • شرکت در برنامه ائویمیز شبکه آذربایجان غربی به عنوان کارشناس (1399-1399)
 • همکاری با برنامه رادیویی سلام یاشایش ارومیه به عنوان کارشناس روان شناسی (1399-تاکنون)
 • روان شناس و مشاور مرکز مشاوره دانشگاه علمی- کاربردی واحد شهرداری ارومیه (1400-تاکنون)
 • دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره (1396-تاکنون)
 • تدریس دانشگاهی در تدریس درس دین و زندگی در دبیرستان غیر انتفاعی خلیج فارس شهرستان عجب شیر (1390-1391)
 • تدریس دانشگاهی در مدرس کارگاه آموزشی استرس و راه های مقابله با آن در زنان باردار، برگزار شده توسط بیمارستان شهید عارفیان ارومیه (1398-تاکنون)
 • تدریس دانشگاهی در مدرس کارگاه آموزشی تأثیر حالات روحی مادر بر جنین در دوران بارداری، برگزار شده توسط بیمارستان شهید عارفیان شهر ارومیه (1397-تاکنون)
 • تدریس دانشگاهی در مدرس کارگاه آموزشی نقش حمایتی مرد در دوران بارداری، برگزار شده توسط بیمارستان شهید عارفیان شهر ارومیه (1398-تاکنون)
 • تدریس دانشگاهی در مدرس کارگاه های آموزشی مشکلات رفتاری زندانیان، مهارت های سازگاری با زندگی جمعی و حمایت روانی خانواده زندانیان در زندان مراغه (1391-تاکنون)
 • تدریس دانشگاهی در مدرس کارگاه آموزشی مدیریت خشم به روش شناختی- رفتاری، برگزار شده توسط انجمن علمی مغز و شناخت دانشگاه محقق اردبیلی (1400-تاکنون)
 • تدریس دانشگاهی در مدرس کارگاه آموزشی رهایی از اعتیاد به فضای مجازی، برگزار شده توسط کانون مهارت های زندگی و آسیب های اجتماعی دانشگاه بیرجند (1400-تاکنون)
 • تدریس دانشگاهی در مدرس کارگاه آموزشی مداخله در بحران خودکشی، برگزار شده توسط مرکز شاوره و توانمندسازی دانشگاه بیرجند (1400-تاکنون)
 • تدریس دانشگاهی در مدرس کارگاه آنلاین کشوری درمان خودبیمارانگاری و اضطراب سلامت (1400-1400)
 • تدریس دانشگاهی در مدرس کارگاه آنلاین کشوری تکتیک ها و اصول کاربردی CBT برای تازه کارها (تاکنون)
 • تدریس دانشگاهی در مدرس کارگاه آنلاین کشوری مداخله در بحران خودکشی به روش شناختی- رفتاری (تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مدرس کارگاه آموزشی حمایت روانی زنان باردار، برگزار شده توسط بیمارستان شهید عارفیان شهر ارومیه (1397-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مدرس کارگاه آموزشی کرونا، خشونت خانگی و مدیریت خشم، برگزار شده توسط انجمن علمی مخترعین و مبتکرین دانشگاه محقق اردبیلی (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس کارگاه آموزشی سواد رسانه ای، برگزار شده توسط انجمن علمی دانشگاه ملایر (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس کارگاه آموزشی مدیریت زمان و اضطراب امتحان، برگزار شده توسط مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی ارومیه (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس کارگاه آموزشی مدیریت زمان و اضطراب امتحان، برگزار شده توسط مرکز مشاوره دانشگاه علمی- کاربردی واحد ارومیه (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر مسئول نشریه علمی- فرهنگی تحول انجمن علمی روان شناسی (139-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله علمی- پژوهش خانواده درمانی کاربردی (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله علمی مشاوره مدرسه دانشگاه محقق اردبیلی (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله علمی سنجش و پژوهش در مشاوره و روان شناسی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری مقالات در اولین همایش علمی- دانشجویی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری مقالات در دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری مقالات در اولین همایش ملی روان شناسی و دین (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در روان شناس مرکز مشاوره دانشگاه ارومیه (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته علمی همایش روان شناسی و دین (1400-1400)

جوایز و افتخارات

 • کسب عنوان نشریه برتر در مرحله دانشگاهی جشنواره حرکت به عنوان مدیر مسئول (1400)
 • منتخب استعدادهای درخشان دانشگاه محقق اردبیلی (1400)
 • رتبه اول کلاس در مقطع دکتری روان شناسی ورودی 1398دانشگاه محقق اردبیلی (1399)
 • کسب عنوان انجمن برتر (انجمن علمی روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی) در مرحله دانشگاهی چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت
 • کسب مقام شایسته تقدیر اولین همایش ملی دانشجویی در مرحله ی بین المللی جشنواره حرکت

Workshops

 • طرح واره درمانی - انجمن روان شناسی نظامی ایران (1401)
 • کارگاه آنلاین اجرا و تفسیر آزمون چندمحوری میلون 3 - انجمن علمی روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی (1400)
 • کارگاه آنلاین اجرا و تفسیر آزمون MMPI - انجمن علمی روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی (1400)
 • کارگاه آنلاین مشاوره پیش از ازدواج - انجمن علمی روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی (1400)
 • داور اولین همایش علمی- دانشجویی روان شناسی - دانشگاه محقق اردبیلی (1400)
 • داور اولین همایش ملی روان شناسی و دین - دانشگاه محقق اردبیلی (1400)
 • داور دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی - دانشگاه محقق اردبیلی (1400)
 • کارگاه حضوری مهارت های فرزندپروری - معاونت اجتماعی ناجا آ.غ و سازمان نظام روان شناسی استان آ.غ (1400)
 • کارگاه مهارت های فرزندپروری - سازمان نظام روان شناسی آ.غ (1400)
 • درمان اختلال اضطراب فراگیر - انجمن روان شناسی تربیتی تبریز/ ارومیه (1398)
 • آزمون هوش استنفورد-بینه - مرکز خدمات روان شناسی روان نما/ تهران (1397)
 • مداخله در بحران خودکشی - انجمن روانشناسی تبریتی آ.ش/ ارومیه (1397)
 • زوج درمانی شناختی- رفتاری - سازمان نظام روانشناسی آ.غ/ مرکز شماوره عرفان ارومیه (1397)
 • رواندرمانی شناختی- رفتاری وسواس فکری- عملی - سازمان نظام روانشناسی آ. غ/ ارومیه (1396)
 • رواندرمانی شناختی -رفتاری حملات پانیک - سازمان نظام روانشناسی آ.غ/ مرکز شماوره عرفان ارومیه (1396)
 • رواندرمانی پذیرش و تعهد برای اختلال افسردگی - سازمان نظام روانشناسی آ.غ/ مرکز شماوره عرفان ارومیه (1396)
 • مقابله با خیانت های زناشویی - سازمان نظام روان شناسی و مشاوره آذربایجان شرقی (1393)
 • درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست - مرکز ملی مطالعات اعتیاد/ دانشگاه علوم پزشکی تهران (1391)
 • مهارت های ارتباطی - مرکز مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی (1389)
 • آموزش پیش از ازدواج - مرکز مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی (1388)