خانم پروفسور Fariba Borhani

Prof. Fariba Borhani

Professor at Shahid Beheshti University of Medical Sciences

فرد مهم علمی - Researcher ID: (320639)

9
49
51
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers