آقای دکتر Behrooz Mahmoudi Bakhtiari

Dr. Behrooz Mahmoudi Bakhtiari

دانشیار گروه هنرهای نمایشی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (340852)

3
82
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers