آقای Ali Amiri

Ali Amiri

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183555)

195
116
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers