آقای دکتر Javad Sharifi

Dr. Javad Sharifi

دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (361104)

23
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers