آقای دکتر Masoud Goodarzi

Dr. Masoud Goodarzi

Associate Professor of Materials Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (383481)

62
13
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers