آقای دکتر Shamsodin Mirdamadi

Dr. Shamsodin Mirdamadi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (381578)

70
17
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers