آقای دکتر SeyedHossein Razavi

Dr. SeyedHossein Razavi

Associate Professor of Materials Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (383477)

71
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers