آقای دکتر Abdolmajid Ahangari

Dr. Abdolmajid Ahangari

دانشیار بازنشسته اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (382444)

34
20

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers