آقای دکتر ardeshir zafari

Dr. ardeshir zafari

استادیار فیزیولوژی ورزش/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (388933)

17
15
30

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

 • The effect of eight weeks of aerobic training and anethum herbal supplementation on lipid risk factors for cardiovascular disease in inactive obese men منتشر شده در Journal of Physical Activity and Hormones (1402)
 • فعالیت بدنی و غلظت هموگلوبین گلیکوزیله سرم منتشر شده در Journal of Ilam University of Medical Sciences (1392)
 • اثر تمرین هوازی همراه یا بدون محدودیت کالری بر نیم رخ لیپیدی در زنان بزرگسال چاق منتشر شده در Daneshvar Medicine: Basic and Clinical Research Journal (1391)
 • ماریا دهواری، عبدالعلی بنایی فر، سجاد ارشدی، اردشیر ظفری. اثرات اجرای تمرین هوازی و گاواژ عصاره دارچین بر بیان ژن آدیپونکتین در بافت های کبد و چربی موش های نر تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب. نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 60، پاییز 1401)، صص 97 -117. (1401)
 • فهیمه کلهر، سجاد ارشدی*، اردشیر ظفری، عبدالعلی بنائی فر. تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر شاخص های آتروژین، ائوتاکسین و IL-10 در زنان چاق. مجله دیابت و متابولیسم ایران، سال بیست و دوم شماره 1 (پیاپی 104، فروردین و اردیبهشت 1401)، صص 34 -44 (1401)
 • فهیمه کلهر، سجاد ارشدی*، اردشیر ظفری، عبدالعلی بنائی فر. 1399. تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر شاخص های آتروژین، ائوتاکسین و IL-10 در زنان چاق. علوم پزشکی رازی . 130-137. (1399)
 • فهیمه کلهر، سجاد ارشدی*، اردشیر ظفری، عبدالعلی بنائی فر. تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر شاخص های آتروژین، ائوتاکسین و IL-10 در زنان چاق. مجله علوم پزشکی رازی، سال بیست و هفتم شماره 3 (پیاپی 193، خرداد 1399)، صص 130 -137. (1399)
 • ماندانا غلامی*، الهام افتخاری، اردشیر ظفری، امید صولت زاده. 1396. تاثیر هشت هفته تمرین هوازی با شدت کم و متوسط بر سطوح HbA1c، برخی عوامل هماتولوژیک و درصد چربی بدن در مردان چاق و دارای اضافه وزن مبتلا به دیابت نوع2. سوخت و ساز و فعالیت ورزشی . 155-168. (1396)
 • صادقیان، محمدرضا ؛ ظفری، اردشیر ؛ ذاکری مهر، محمد ؛تاثیر 8 هفته تمرینات پلایومتریک بر چابکی، سرعت، استقامت و توان انفجاری تکواندوکاران (17 تا 26 سال استان کرمانشاه). تحقیقات در علوم زیستی ورزشی » زمستان 1394و بهار 1395 - شماره19و20 رتبه C (دانشگاه آزاد (‎17 صفحه - از 95 تا 111 ) (1394)
 • اصغر اشرفی حافظ، اردشیر ظفری، یاسر کاظم زاده، رشید حیدری مقدم، اردشیر معیری، سید عبدالرضا مرتضوی طباطبایی. 1392. فعالیت بدنی و غلظت هموگلوبین گلیکوزیله سرم. دانشگاه علوم پزشکی ایلام ***--. 125-134. (1392)
 • ماندانا غلامی، لیلا صباغیان راد، الهام افتخاری، اردشیر ظفری. 1391. اثر تمرین هوازی همراه یا بدون محدودیت کالری بر نیم رخ لیپیدی در زنان بزرگسال چاق. دانشور پزشکی 101. 27-34. (1391)
 • افشار جعفری*، اردشیر ظفری، نیر اصغری زمانی. 1390. بررسی میزان شیوع و برخی علل احتمالی آسیب های ورزشی در بین دختران ژیمناست نخبه ایران در سال 1387. پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 14. 45-54. (1390)
 • ظفری، اردشیر ؛ نیکبخت، حجت الله ؛ امیرتاش، علی محمد ؛ قارونی، منوچهر ؛ مقایسه حداکثر اکسیژن مصرفی تخمینی، غلظت فیبرینوژن و هموسیستئین سرم مردان فعال و غیر فعال. تربیت بدنی و علوم ورزشی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی) » تابستان 1388 - شماره 6 (‎8 صفحه - از 35 تا 42 ). (1388)
 • حجت الله نیک بخت، علی محمد امیرتاش، منوچهر قارونی، اردشیر ظفری. ارتباط فعالیت بدنی با غلظت فیبرینوژن و هموسیستئین سرم در مردان فعال،غیرفعال و مبتلا به بیماری عروق کرونر. فصلنامه المپیک، سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 38، تابستان 1386)، ص 74. (1386)
 • دکتر عباسعلی گائینی، اردشیر ظفری. 1384. مقایسه دو برنامه بازگشت به حالت اولیه (فعال و غیر فعال) بر تغییرات لاکتات خون ناشی از یک فعالیت شدید درمانده ساز. المپیک 4. 21. (1384)

Books

 • پایان نامه ارتباط حداکثراکسیژن مصرفی باترکیب بدن وتوزیع چربی زیرپوستی درمردان باوبدون سندرم متابولیک شهرتهران (دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده ادبیات و علوم انسانی [کارشناسی ارشد]) - 1395 - Persian
 • پایان نامه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی و ترکیبی بر مقادیر سرمی رزیستین مردان جوان چاق و دارای اضافه وزن (دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی (کارشناسی ارشد)) - 1394 - Persian
 • پایان نامه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی و ترکیبی بر مقادیر سرمی آپلین مردان جوان چاق و دارای اضافه وزن (دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی [کارشناسی ارشد]) - 1394 - Persian
 • پایان نامه بررسی اثر 8 هفته بازی گروهی کبدی (زو) بر ظرفیت ها و حجم های ریوی دختران 7تا 11 ساله ی مبتلا به لکنت زبان و نقش آن در کاهش درصد و شدت لکنت (دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی [کارشناسی ارشد]) - 1394 - Persian
 • پایان نامه الگوی تغییر قدرت ماهیچه ای ناشی از اجرای تمرین مقاومتی پر شدت و بی تمرینی در مردان ورزشکار (دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی [کارشناسی ارشد]) - 1394 - Persian
 • پایان نامه الگوی تغییر توان ماهیچه ای ناشی از اجرای تمرین مقاومتی پرشدت و بی تمرین در بانوان ورزشکار (دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی [کارشناسی ارشد]) - 1394 - Persian
 • پایان نامه تاثیر موسیقی بر ضربان قلب، میزان درک فشار و واماندگی جسمانی در بانوان شرکت کننده در تمرینات آبی (دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی [کارشناسی ارشد]) - 1394 - Persian
 • پایان نامه الگوی تغییر سرعت ناشی از اجرای تمرین مقاومتی پرشدت و بی تمرینی در بانوان ورزشکار (دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده تربیت بدنی [کارشناسی ارشد]) - 1394 - Persian
 • پایان نامه تغییرات فاکتورهای عملکرد ماهیچه ای پس از اجرا ی تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه کوتاه مدت در بانوان ورزشکار (دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده علوم انسانی [کارشناسی ارشد]) - 1394 - Persian
 • پایان نامه تأثیر تمرینات مقاومتی بیشینه و فرا بیشینه کوتاه مدت بر برخی فاکتورهای پلاکتی در بانوان جوان (دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی [کارشناسی ارشد]) - 1394 - Persian
 • کتاب تمرینات تلفیقی: تندرستی با فعالیت‌های روزانه (انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)) - 1393 - Persian
 • پایان نامه تأثیر تمرینات مقاومتی هرمی بر تعادل،انعطاف و قدرت عضلانی دانش آموزان استثنایی شهر کرمان (دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده تربیت بدنی[کارشناسی ارشد]) - 1393 - Persian
 • پایان نامه الگوی تغییر توان ماهیچه‌‌ای ناشی از اجرای تمرین مقاومتی پرشدت و بی‌تمرینی در مردان ورزشکار (دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی [کارشناسی ارشد]) - 1393 - Persian
 • پایان نامه الگوی تغییر سرعت ناشی از اجرای تمرین مقاومتی پرشدت و بی تمرینی در مردان ورزشکار (دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی [کارشناسی ارشد]) - 1393 - Persian
 • پایان نامه مقایسه احتمال خطر ده ساله بیماری عروق کرونر قلب در مردان فعال و غیرفعال 35 تا 50 سال (دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده تربیت بدنی [کارشناسی ارشد]) - 1393 - Persian
 • پایان نامه اثر تمرینات سرد کردنpnf بر پیشگیری از کوفتگی تاخیری عضلانی اسپکرهای قدرتی و سرعتی والیبال لیگ دسته اول کشور (دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده علوم انسانی [کارشناسی ارشد]) - 1393 - Persian
 • پایان نامه تاثیر ترتیب تمرین ترکیبی (مقاومتی_استقامتی)برHS_CRP سطوح نیم رخ لیپیدی نیم رخ لیپیدی زنان سالمند (دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده ادبیات و علوم انسانی [کارشناسی ارشد]) - 1393 - Persian
 • پایان نامه تأثیردرصدهایی از وزن بدن حین گرم کردن بر شاخصه های عملکرد توانی در پسران فوتبالیست جوان (دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی [کارشنا) - 1393 - Persian
 • پایان نامه مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی وعوامل زیست حرکتی ژیمناست ها وترامپولین کاران مرد نخبه کشور (دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی [کارشناسی ارشد]) - 1393 - Persian
 • پایان نامه تاثیر تمرینات مقاومتی بیشینه و فرا بیشینه کوتاه مدت بر فاکتورهای عملکرد سیستم ایمنی در بانوان جوان (دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده تربیت بدنی [کارشناسی ارشد]) - 1393 - Persian
 • پایان نامه تغییرات فاکتورهای عملکرد ماهیچه ای پس از اجرای تمرینات قدرتی بیشینه و غرابیشینه در بانوان ورزشکار (دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده علوم انسانی [کارشناسی ارشد]) - 1393 - Persian
 • پایان نامه تعیین و مقایسه آمادگی هوازی داوران فوتبال در سطوح مختلف (دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده تربیت بدنی [کارشناسی ارشد]) - 1393 - Persian
 • پایان نامه تعیین میزان ضریب همبستگی بین آزمون فست با آزمون بروس در برآورد توان هوازی فوتسالیست های پسر نوجوان (دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده علوم انسانی [کارشناسی ارشد]) - 1393 - Persian
 • پایان نامه مقایسه ترکیب بدنی، ناهنجاری‌های اسکلتی و برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی در بانوان کارمند و خانه‌دار با مشاغل خانگی (دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی[کارشناسی ارشد]) - 1393 - Persian
 • کتاب آموزش بازی‌های پرورشی، بومی و محلی ویژه دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی (انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی (زنجان)) - 1392 - Persian
 • پایان نامه اثر همزمان مکمل دارچین و تمرین هوازی بر غلظت بیلی روبین و اسیداوریک در دختران جوان غیرفعال (دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی[کارشناس) - 1391 - Persian
 • پایان نامه اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم‌های کبدی در رت‌های نر سالم (دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی [کارشنا) - 1391 - Persian
 • کتاب مواد نیروزا: یافته‌ها، تاثیرات و مضرات (انتشارات سالمی,جامعه‌نگر) - 1388 - Persian
 • کتاب من از تو حرف می‌زنم (انتشارات سالمی) - 1384 - Persian
 • پایان نامه بررسی اثر دو نوع برنامه بازگشت به حالت اولیه (فعال و غیرفعال) بر تغییرات اسید لاکتیک خون ناشی از یک ورزش شدید بیشینه (دانشگاه تهران دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی) - 1379 - Persian