خانم دکتر Seyyedeh Fatemeh Mousavi

Dr. Seyyedeh Fatemeh Mousavi

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه الزهراء(س)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407122)

57
60
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers